1638976635101_DSC_0516.JPG-me

Hyp­no­te­ra­pia

Hypnoterapia on terapeuttinen menetelmä, jossa hyödynnetään hypnoosia. Hypnoosia käytetään muun muassa riippuvuuksien hoidossa,masennukseen, ahdistuneisuuteen, pelkotiloihin, painonhallinnan tukena ja  itsetunnon vahvistamiseen. Hypnoositilassa hypnoterapeutti pyrkii suggestiomenetelmin alitajunnassa vaikuttamaan ajatteluusi, tunteisiisi ja käyttäytymiseesi. Terapiassa hyödynnetään myös mie­li­ku­va­tek­nii­koi­ta.

   Hypnoosi on tila, jossa rentoudutaan ja keskitytään kuuntelemaan                                 hyp­no­te­ra­peu­tin­pu­het­ta. Hypnoosin tila on normaalista                     päivätietoisuuden tilasta   poikkeava ja se koetaan usein  unen ja valvetilarajamailla olemisena. Hypnoosissa   olevan ihmisen mieli on avoimempi oppimaan uutta  ja pois oppimaan juurtuneista, vahingollisista ajatusmalleista.

                                                                                                                                    

Hypnoterapiassa tätä tilaa käytetään hyväksi työskennellessä asiakkaan                   tavoitteiden mukaisesti. Hypnoosi on täysin turvallista ja transsitilaan ei voi jäädä.

  Hoito kerrat  tapauksesta riippuen  1-3.

     

    

Olen Suomen Hypnoosiliiton kouluttama kliininen hypnoterapeutti.

Yh­teys­tie­dot

040 757 8334

leppanenpasi@gmail.com

Alppilankatu 4 b 10 Naantali